całkowite zachmurzenie -11.9 °C, całkowite zachmurzenie

Youtube

Menu

Zanim podpiszesz - przeczytaj!

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
W związku z licznymi zapytaniami i interwencjami konsumenckimi związanymi z umowami sprzedaży energii elektrycznej, a w ostatnim czasie również gazu - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie przedstawia podstawowe zasady dotyczące zasad zmiany sprzedawcy energii.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) od 1 lipca 2007r. każdy odbiorca energii elektrycznej i paliw gazowych ma prawo dokonać zmiany sprzedawcy, wedle własnych potrzeb i preferencji.
Decydującą rolę przy wyborze oferty odgrywa cena prądu i gazu, czyli oszczędność, jaką odbiorca może uzyskać w wyniku dokonanej zmiany. Analizując propozycje sprzedawców dostępne na rynku warto - poza ceną jednostkową energii - zwrócić uwagę także na inne istotne elementy, takie jak informacja o rzeczywistym zużyciu energii i gazu, okres obowiązywania proponowanej umowy, metody płatności oferowane przez sprzedawcę (sposób regulowania płatności) czy warunki rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedzenia i okres rozliczeniowy.

Pamiętajmy, że przed podpisaniem umowy należy w szczególności:
sprawdzić nazwę firmy, z którą zawieramy umowę (nazwa powinna się znaleźć w dokumentach, które podpisujemy)
dokładnie zbadać zapisy umowy w ofercie nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny i warunki ich stosowania;
sprawdzić dostępne opcje płatności (np. co miesiąc, rozlicznie prognozowane raz na pół roku czy raz na rok);
ustalić okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia (np. czy umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy);
sprawdzić, czy umowa nie wiąże się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług (np. usługa ubezpieczeniowa, usługa zdrowotna).
Pamiętajmy, że po podpisaniu umowy musimy otrzymać egzemplarz podpisanych dokumentów stwierdzających datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę oraz nazwę przedsiębiorcy.
Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i paliw gazowych bardzo często odbywa się w drodze umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domach odbiorców, za pośrednictwem akwizytora reprezentującego przedsiębiorstwo lub na odległość np. oferta przez telefon. W tych przypadkach konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, stosowne oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to może być złożone osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upływem tego terminu.
Przedsiębiorstwo energetyczne przed zawarciem umowy poza swoim lokalem powinno poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo obowiązane jest także wręczyć odbiorcy pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Niestety niektórzy nieuczciwi akwizytorzy wykorzystują nasze przyzwyczajenia, a czasem także niewiedzę. W związku z takimi praktykami przede wszystkim należy pamiętać o konieczności stosowania zasady ograniczonego zaufania w odniesieniu do każdej osoby, która chce wejść do naszego mieszkania. To, że osoba taka będzie dla nas uprzejma, nie oznacza jeszcze, że ma dobre zamiary.

Należy pamiętać, że informacja o treści „reprezentuję elektrownię, gazownię czy zakład energetyczny” to stanowczo za mało. Zawsze należy pytać o nazwę spółki, jaką osoba, która odwiedziła nas w domu, reprezentuje. Ta nazwa powinna się również znaleźć w dokumentach, które chce przedstawić nam do podpisu.Niestety często nieuczciwi przedstawiciele handlowi podszywają się pod techników, twierdząc, że mają rutynowe dokumenty do podpisania. To może być próba oszustwa.

Nigdy nie należy podpisywać dokumentu, którego się nie czytało. Jeżeli już zawarliśmy taką umowę, należy pamiętać, że mamy 14 dni, żeby się wycofać bez podania przyczyny. Po tym terminie odstąpienie od umowy może się wiązać z obciążeniami finansowymi po naszej stronie.

Zawsze, gdy mamy wątpliwości co do legalności, prawidłowości działań podejmowanych przez akwizytorów możemy zwrócić się do rzecznika konsumentów zgodnie z miejscem swojego zamieszkania.
Dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego właściwy jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie – Starostwo Powiatowe ul. Krasickiego 17, pokój nr 130 tel. 32 368 08 03, e-mail prk@powiat.bedzin.pl

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.